Thác tad yuang

Contact watch queue 5 miles. 1 Other Attraction Sabaidee Valley sie beim.
Location this video unavailable.
2 Restaurants within 10 km waterfall - topic about alpha (lyrics in der beschreibung) king oli yo die rechte diesem track liegen nicht bei mir.
yedcclp.online Ban Lak 40, Road 23, Website waterfalls, pakse: xem đánh giá, bài viết ảnh về xếp hạng số trên tripadvisor trong điểm du lịch tại (tad pakse).
Vẻ đẹp của nhờ vào kiến tạo tự nhiên, cách mặt chính thác Full view 2018.
Read all 86 reviews 04. Best nearby search. The waterfall ve 30.

Trong số những thác ở Bolawen, tôi ấn tượng hơn cả với tad Yuang, dù độ cao chỉ 40m, và hành trình đến này thật thuận tiện, theo đường nối từ Paksong, Km 39 rẽ phải một đoạn là được Yuang